– שחוק לבואושרי ביטון – מנהל קמפיינים

אושרי ביטון - מנהל קמפיינים - שחור לבן