Raz Naim – Co Founder & CEO Black and White

Raz Naim - Co Founder & CEO Black and White